Applaudio!™


Weer vrij en voluit leven!


Trots 2e bij Hersenbokaal!

Applaudio Hersenbokaal

Donderdag 13 oktober jl. werd het project Applaudio! tweede bij de Hersenbokaal van de Hersenstichting! Uit wel 39 projecten koos de jury onder leiding van Paula Udondek dit project als een-na-beste. De Hersenbokaal is een jaarlijkse prijs van de Hersenstichting die bijdraagt aan het duurzaam verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met een hersenaandoening.

Applaudio! is een project dat is ontstaan vanuit de wens en noodzaak om een tool te realiseren voor mensen met geluidsoverprikkeling, zodat zij weer in staat zijn om in een geluidvrije omgeving een gesprek te voeren en hun energie te behouden.

Voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), na bijvoorbeeld een beroerte of ongeluk, is het vaak onmogelijk om deel te nemen aan het sociale leven. Zij worden vaak overprikkeld, bijvoorbeeld door geluid. Hun 'filter' is kapot. Dit houdt hen gevangen in een isolement.

Applaudio! is een systeem waarmee mensen die door hersenletsel overgevoelig zijn voor geluiden weer kunnen deelnemen aan 'normale' activiteiten als een verjaardag, bruiloft, begrafenis, boodschappen doen, restaurant, werksituaties, kortom: het sociale leven. Het systeem bestaat uit een bestaande richtmicrofoon, een koptelefoon gecombineerd met gevormde oordoppen en een app. Door de speciaal hiervoor ontwikkelde app wordt het geluid gefilterd en aangepast aan wat de specifieke gebruiker kan verdragen. De gebruiker kan de basisinstelling zelf aanpassen aan de omgeving en zijn vermoeidheid.

Karin Houwing en Robert Dingemanse formeerden met Jop van der Werff en Ingrid Keestra een interdisciplinaire projectgroep om kennis te vergaren en een hulpmiddel te kunnen ontwikkelen, opdat deze groep mensen weer mee kan doen! Bij het zoeken naar een oplossing is kennis en ervaring ingebracht door een groot aantal deskundigen en stichtingen uit het veld. Partijen als de ME/CVS-stichting, audiologen, fabrikanten van geluidsoplossingen en onderzoekers zijn betrokken. Ook Stichting Hersenletsel-uitleg (o.l.v. Ariana van Schaaijk), ook al jaren actief op dit gebied, stelt haar netwerk en kennis beschikbaar.

Door-ontwikkelen?
Applaudio! is trots en dankbaar en ziet de 2e plaats als een enorme stimulans om door te gaan met dit mooie project. Karin Houwing: "We hopen vurig dat de erkenning door deze nominatie zal bijdragen aan het vinden van de benodigde middelen om de volgende stap te kunnen zetten. Hopelijk gaat dit lukken en zal de tool echt werkelijkheid worden in de toekomst".

Mocht u daaraan mee willen helpen, aarzel niet om contact op te nemen.

Missie

Een tool realiseren voor mensen met geluidsoverprikkeling, zodat zij weer in staat zijn om in een geluidsrijke omgeving een gesprek te voeren en hun energie te behouden!

Logo

Contact


Neem contact op met Applaudio!


info@applaudio.nl